بارگیری تصاویر

نایلون عرض 2 دوبل ( 4 متری )

کد محصول: 72
دسته بندی: ابزار آلات ساختمانی

-انتخاب تعداد به منزله یک متر مربع مشمی کارگاهی می باشد -نحوه ی ارسال این بار با سیستم حمل و نقل مجموعه زمرد است بیجک همراه بار ارسال میشود