بارگیری تصاویر

میخ و چاشنی

کد محصول: 70
دسته بندی: ابزار آلات ساختمانی

-انتخاب تعداد به منزله یک تعداد بسته های های 100 تایی میخ + چاشنی می باشد -نحوه ی ارسال این بار با سیستم حمل و نقل مجموعه زمرد است بیجک همراه بار ارسال میشود