بارگیری تصاویر

پوکه نخودی متر مکعبی

کد محصول: 64
دسته بندی: مصالح ساختمانی

-انتخاب تعداد به منزله ی مترمکعبی می باشد -نحوه ی حمل و نقل این بار به صورت نیسان و خاوری و کامیونی می باشد. بستگی به تعداد انتخابی شما دارد شما میتوانید در قسمت توضیحات حجم درخواستی را اطلاع دهید