بارگیری تصاویر

اجاراه هیلتی 10 کیلویی

کد محصول: 1
دسته بندی: خدمات

اجاراه هیلتی 10 کیلویی اجاره روزانه(انتخاب تعداد به منزله تعداد روز مورد نظر برای اجاره میباشد) هرگونه آسیب به دستگاه به عهده مشتری میباشد کرایه راه فقط یک مسیر